Εγγραφές


ΔΩΡΕΑΝ εγγραφές
Στο συνέδριο θα χορηγηθούν 9 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εγγραφές πλέον γίνονται μόνο επιτόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Η εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής υποβολής (on-line registration) έκλεισε.