Γενικές πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 – Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Τόπος Διεξαγωγής:
Μητέρα, Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος”.
Ερυθρού Σταυρού 6 Αθήνα, 15123 Ελλάδα

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου:
Ελληνικά.

Οργάνωση │ Γραμματεία


TheMASTERMINDGroup
Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: +30 210 6827405, 210 6839690-1 |Fax: +30 210 6827409
E-mail: estasinou@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr