Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

1. Αφροδίτη Τζίφα (Πρόεδρος)
2. Αυξέντιος Καλαγκός
3. Ευαγγελία Νταλαρίζου
4. Πιπίνα Μπόνου
5. Φώτιος Μητρόπουλος
6. Παναγιώτης Σφυριδης
7. Πρόδρομος Αζαριάδης

Επιστημονική Επιτροπή

1. Αυξέντιος Καλαγκός (Πρόεδρος)
2. Αφροδίτη Τζίφα
3. Φώτιος Μητρόπουλος
4. Ε. Καρανάσιος
5. Γ. Καλαβρουζιώτης
6. Ι. Παπαγιάννης
7. Α. Κομνού