Σάββατο 25 Μαΐου

Session A: Αορτική βαλβίδα και αορτή
Προεδρείο:
Γ. Κωνσταντοπούλου, Ε. Τσαπάκη, Α. Φρογουδάκη

09.00 – 09.20   Στένωση ισθμού αορτής στα παιδιά
Γ. Σέρβος 
09.20 – 09.40   Μακροπρόθεσμες επιπλοκές στένωσης ισθμού
Σ. Μπρίλη
09.40 – 10.00   Δίπτυχη αορτική βαλβίδα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες
Α. Κομνού
10.00 – 10.20   Χειρουργικές επιλογές δίπτυχης αορτικής βαλβίδας με/χωρίς
συνυπάρχουσα παθολογία
Χ. Κωτούλας

Session Β: Tετραλογία Fallot
Προεδρείο:
Α. Καλαγκός, Α. Κουρτέσης, Γ. Παπαδόπουλος

10.20 – 10.40   Απλή τετραλογία Fallot: μέθοδοι αντιμετώπισης στην νεογνική και βρεφική ηλικία πριν απο την πλήρη διόρθωση
Σ. Λουκοπούλου 
10.40 – 11.00   Τετραλογία με καλές πνευμονικές αρτηρίες: χειρουργική αντιμετώπιση
Σ. Κουλούρη 
11.00 – 11.20   Αντιμετώπιση τετραλογίας Fallot με παράπλευρα αγγεία – MAPCAS
Φ. Μητρόπουλος 
11.20 – 11.40   Επανεγχείρηση για τετραλογία Fallot με διαφορετικού τύπου RV-PA conduits / βαλβίδες
Π. Σφυρίδης

11.40 – 12.30  Διάλειμμα Καφέ 

Session C: ∆ιπλοέξοδος δεξιά κοιλία
Προεδρείο: Σ. Αποστολοπούλου, Γ. Καλαβρουζιώτης, Α. Γιαννακοπούλου

12.30 – 12.45   Yπερηχογραφική διερεύνηση φάσματος DORV: από την μεριά του Παιδοκαρδιολόγου
Κ. Λάσκαρη 
12.45 – 13.00   Μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Τύποι DORV
Μ. Μπούτσικου
13.00 – 13.15   Χειρουργική αντιμετώπιση DORV: από την μεριά του Παιδοκαρδιοχειρουργού
Π. Αζαριάδης
13.15 – 13.30   Απώτερες αρρυθμίες σε ασθενείς με διορθωμένη Falllot / DORV
Δ. Αβραμίδης

Session D: Μετάθεση μεγάλων αγγείων
Προεδρείο:
Α. Καρατζά, Ε. Νταλαρίζου, Μ. Καλαχάνης

13.30 – 13.50   Απλή μετάθεση μεγάλων αγγείων
Α. Βλάχος
13.50 – 14.10   TGA/VSD/PS
D. Anderson
14.10 – 14.30   Στεφανιαία νόσος ως απώτερη επιπλοκή εγχείρησης switch
Α. Petropoulos

Session Ε: Μονήρης κοιλία
Προεδρείο:
Ε. Καρανάσιος, Δ. Νέτσκος, Χ.Ι. Τράπαλη

14.30 – 14.50 Διπλοείσοδος αριστερή κοιλία – from neonatal to adult
Π. Μπόνου
14.50 – 15.10 Σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής κοιλίας
Λ. Μανταγού

Session F: Υποπλαστικές κοιλίες
Προεδρείο:
Ι. Γερμανάκης, Κ. Παπαδοπούλου – Λεγμπέλου

15.10 – 15.30 Βαλβιδική κριτική στένωση πνευμονικής / ατρησία πνευμονικής με υποπλασία δεξιάς κοιλίας
Α. Τζίφα
15.30 – 15.50 Βαλβιδική κριτική στένωση αορτικής με οριακό μέγεθος αριστερής κοιλίας
Μ. Χαρακίδα

15.50
Ελαφρύ γεύμα