Παρασκευή 24 Μαΐου

16.00 – 16.15 Χαιρετισμοί: Διοίκηση Ομίλου ΜΗΤΕΡΑ – ΥΓΕΙΑ
Οργανωτική – Επιστημονική Επιτροπή

Α. Τζίφα – Α. Καλαγκός
16.15 – 16.30 Αναδρομή Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα
Σ. Πράπας
16.30 – 16.45 Αναδρομή Παιδοκαρδιολογίας στην Ελλάδα
Α. Γιαννόπουλος
16.45 – 17.00 Η Καρδιοχειρουργική Συγγενών Καρδιοπαθειών στο ΜΗΤΕΡΑ σήμερα
Α. Καλαγκός
17.00 – 17.15 Η Καρδιολογία Συγγενών Καρδιοπαθειών στο ΜΗΤΕΡΑ σήμερα
Α. Τζίφα
17.15 – 17.30 Στήριξη των οικογενειών με συγγενή καρδιοπάθεια
Α. Βαρέλα – Κολτσιδοπούλου
17.30 – 17.45 Decision making in congenital cardiac surgery
D. Anderson